Zmluvy účinné k 9. júlu 2010

 Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010.

 Všetky zmluvy v tabuľkách (viď nižšie) sú uvádzané v eurách vrátane DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126.

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum  účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
19 High-Tech-Marketing SK, s.r.o.    Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava Zmluva o dielo     10 501,00   MF SR ARDAL 29.9.2003 28.9.2009 nahrávanie telofónnych liniek
1-19 High-Tech-Marketing SK, s.r.o.    Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo       1 660,00

     1 112,00

MF SR ARDAL 28.9.2009 31.12.2011  
20 High-Tech-Marketing SK, s.r.o.    Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava Zmluva o dielo       2 482,00   MF SR ARDAL 14.10.2003 13.10.2009 nahrávanie analogového faxu
1-20 High-Tech-Marketing SK, s.r.o.    Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo          388,00

        260,00

MF SR ARDAL 13.10.2009 31.12.2011  
42 SITA  Slovenská tlačová agentúra, a.s.,  Stupavská č. 23,  831 06 Bratislava Zmluva o poskytovaní, odbere a využívaní spravodajského servisu a Dohoda o cene za poskytované služby       5 431,00   MF SR ARDAL 2.1.2005 31.12.2005  
1-42 SITA  Slovenská tlačová agentúra, a.s.,  Stupavská č. 23,  831 06 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o poskatovaní , odbere a využívaní spravojského servisu       5 688,12   MF SR ARDAL 29.12.2005  31.12.2006  
2-42 SITA  Slovenská tlačová agentúra, a.s.,  Stupavská č. 23,  831 06 Bratislava Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní, odbere a využívaní spravodajského servisu       5 688,12   MF SR ARDAL 21.12.2006  31.12.2007  
3-42 SITA  Slovenská tlačová agentúra, a.s.,  Stupavská č. 23,  831 06 Bratislava Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní, odbere a využívaní spravodajského servisu       5 688,12   MF SR ARDAL 28.12.2007  31.12.2008  
4-42 SITA  Slovenská tlačová agentúra, a.s.,  Stupavská č. 23,  831 06 Bratislava Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní, odbere a využívaní spravodajského servisu       5 688,12   MF SR ARDAL 29.12.2008 31.12.2009  
42 SITA  Slovenská tlačová agentúra, a.s.,  Stupavská č. 23,  831 06 Bratislava Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní, odbere a využívaní spravodajského servisu       2 844,06

     2 844,00

MF SR ARDAL 11.12.2009  31.12.2010  
48 Reuters SA, 153 Route de Thonom, 1245 Colonge-Bellerive, Ženeva  Švajčiarsko Zmluva o poskytovaní služieb Reuters Groupe  488 725,96

   51 066,00

MF SR ARDAL 1.7.2005 na dobu neurčitú   
49 Trema (Europe) AB,  10362 Stockholm, Švédsko                              dňa 12. apríla 2007 zmena spoločnosti na:                                       Wall  Street Systems Sweden AB,   11121 Stockholm, Švédsko  Zmluva o podpore softwaru  162 586,61   MF SR ARDAL 1.7.2005 na 12 mesiacov s možnostou predĺženia o ďalšie dohodnuté obdobie  
1-49 Trema (Europe) AB,  10362 Stockholm, Švédsko  Dodatok č. 1 k Zmluve o podpore softwaru uzatvorenej dňa 01.07.2005  178 206,52   MF SR ARDAL 1.7.2006  30.6.2007  
2-49 Wall Street Systems Sweden AB, 10362 Stockholm, Švédsko Dodatok č. 2 k Zmluve o podpore softwaru uzatvorenej dňa 01.07.2005  164 477,98 €   MF SR ARDAL 1.7.2007 30.6.2008  
3-49 Wall Street Systems Sweden AB, 10362  Stockholm, Švédsko Dodatok č. 3 k Zmluve o podpore softwaru uzatvorenej dňa 01.júla 2005  230 331,58   MF SR ARDAL 1.7.2008 31.12.2009  
4-49 Wall Street Systems Sweden AB, 111 21  Stockholm, Švédsko Dodatok č. 4 k Zmluve o podpore softwaru uzarvorenej dňa 01.júla 2005     77 091,04

   38 545,52

MF SR ARDAL 1.1.2010  31.12.2010  
58 ERV-Janik s.r.o.,  Gessayova 47, 851 03 Bratislava Zmluva o dielo č. 01/2006-RP na vykonávanie odborných prehliadok a revíziíí elektrických spotrebičov       4 080,00   MF SR ARDAL 30.1.2006 na dobu neurčitú  
86 SITA  Slovenská tlačová agentúra, a.s.,  Mýtna 15, 811 05 Bratislava Zmluva o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií ZML - 45/2009       1 185,00   MF SR ARDAL 29.12.2008  31.12.2009  
1-86 SITA  Slovenská tlačová agentúra, a.s.,  Mýtna 15, 811 05 Bratislava Dodatok č. 1 k  Zmluve o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií ZML-45/2009      1 528,00

     1 528,00

MF SR ARDAL 11.12.2009  31.12.2010  
97 PreFIS a.s.                          Metodova 7, 821 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní podpory, aktualizácii a špecifickom vývoji Informačného systému Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity  742 072,00

 371 594,00

MF SR ARDAL 29.12.2009 na dobu neurčitú  
103 BSP Group, a.s., Búdkova 11,  811 04 Bratislava Zmluva o kontrolnej činnosti uzatvorená medzi ARDAL a BSP GROUP, a.s.  

     2 035,00

MF SR ARDAL 12.5.2010 31.8.2010  
104 SODEXO PASS SR, s.r.o.   Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava Rámcová komisionárska zmluva o zabezpečení poskytovania tovarov a služieb      5 320,00

     2 380,00

MF SR ARDAL 30.6.2010 30.6.2011  
105 Mgr. Andrea Vadasová,            Topoľčianska 20,   851 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí služby   

        398,40

MF SR ARDAL 2.6.2010 zmluva končí odučením 20 hodín  
110 Orange Slovensko, a.s.,  Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    Zvýhodnené firemné hovory      3 900,00

     2 200,00

MF SR ARDAL 15.8.2009 14.8.2011  
5-49 Wall Street Systems Sweden AB, 111 21  Stockholm, Švédsko Dodatok č. 5 k Zmluve o podpore softwaru uzarvorenej dňa 01.júla 2005     MF SR ARDAL 01.01.2011 31.12.2011  
1-97 PreFIS a.s.                          Metodova 7, 821 08 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní podpory, aktualizácii a špecifickom vývoji IS ARDAL     MF SR ARDAL      
2-97 PreFIS a.s.                          Metodova 7, 821 08 Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní podpory, aktualizácii a špecifickom vývoji IS ARDAL     MF SR ARDAL      
3-97 PreFIS a.s.                          Metodova 7, 821 08 Bratislava Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní podpory, aktualizácii a špecifickom vývoji IS ARDAL     MF SR ARDAL      
4-97 PreFIS a.s.                          Metodova 7, 821 08 Bratislava Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní podpory, aktualizácii a špecifickom vývoji IS ARDAL     MF SR ARDAL      
5-97 PreFIS a.s.                          Metodova 7, 821 08 Bratislava Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní podpory, aktualizácii a špecifickom vývoji IS ARDAL     MF SR ARDAL      
6-49 PreFIS a.s.                          Metodova 7, 821 08 Bratislava Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní podpory, aktualizácii a špecifickom vývoji IS ARDAL     MF SR ARDAL