Main img

Aktuálne informácie

archív informácií
Vyhľadávanie

Dôležité

04. 05. 2015
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.4.2015, výhľad na máj 2015 Viac informácií
19. 09. 2014
Oznámenie ARDAL - V súlade s väčšinou krajín EMU aj Slovensko od 6.10.2014 mení vysporiadanie obchodov na primárnom trhu so štátnymi cennými papiermi na D+2. Viac informácií
01. 08. 2014
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.7.2014, výhľad na august 2014 Viac informácií
21. 05. 2014
Oznámenie - Všetkých 28 členských štátov EÚ súhlasilo, že podporí harmonizované zavedenie D+2 ako štandard maximálnej doby pre vysporiadanie obchodov na neorganizovanom sekundárnom trhu s prevoditeľnými štátnymi dlhopismi počínajúc dňom 6.10.2014. Viac informácií
16. 12. 2013
Uverejnili sme harmonogram aukcií štátnych cenných papierov na rok 2014. Viac informácií
07. 10. 2013
Aktualizovaný rating Slovenskej republiky agentúrou Moody´s. Pre viac informácií čítajte vývoj ratingového ohodnotenia SR. Viac informácií