Main img

Aktuálne informácie

archív informácií
Vyhľadávanie

Dôležité

13. 05. 2016
Oznámenie Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity o úrokovom výnose Štátneho dlhopisu 218, ISIN SK 4120008202, pre obdobie od 16.05.2016 do 15.11.2016. Viac informácií
05. 05. 2016
Oznámenie Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity o úrokovom výnose kupónu Štátneho dlhopisu 218, ISIN SK 4120008202 s termínom výplaty 16.05.2016. Viac informácií
03. 05. 2016
Oznámenie ARDAL o zmene termínu konania májovej aukcie štátnych dlhopisov Viac informácií
02. 05. 2016
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.04.2016 a výhľad na máj 2016. Viac informácií
29. 04. 2016
Publikovali sme Emisné podmienky nového ŠD 230, ktorého prvá aukcia sa uskutoční v stredu 11.05.2016. Viac informácií
15. 01. 2016
Slovenská republika úspešne vydala 15 ročný štátny dlhopis v hodnote 1 miliardy Eur s kupónom 1,625 % a výnosom 1,633%. Viac informácií