Dôležité informácie - archív

 • Oznámenie pre Primárnych dílerov. Vo štvrtok 8. decembra 2022 o 13:00 SEČ sa bude konať pravidelné ročné stretnutie Primárnych dílerov.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.11.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 238 G, 240 K, 242 K a 244 A.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2022 a výhľad na november 2022.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 244.   Viac informácií
 • Slovenská republika dňa 12. októbra 2022 úspešne predala na finančnom trhu nové 10 ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 1 mld. Eur.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.10.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 W, 234 S, 238 F a 242 J.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.09.2022 a výhľad na október 2022.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 19.09.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 N, 240 J, 242 I a 243 D.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.08.2022 a výhľad na september 2022.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.07.2022 a výhľad na august 2022.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.06.2022 a výhľad na júl 2022.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.06.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 M, 238 E, 241 C a 243 C.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.05.2022 a výhľad na jún 2022.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.05.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 V, 238 D, 239 G a 242 H.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.04.2022 a výhľad na máj 2022.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v utorok 19.04.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 L, 238 C, 242 G a 243 B.   Viac informácií
 • Slovenská republika dňa 4. apríla 2022 úspešne predala na finančnom trhu 46-ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 175 mil. Eur s výnosom 2,22 % p. a.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.03.2022 a výhľad na apríl 2022.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 04.04.2022. V holandskej aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 235 A. Nekonkurenčná časť aukcie sa neuskutoční.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.03.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 237 L, 240 I, 242 F a 243 A.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 28.02.2022 a výhľad na marec 2022.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.02.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 U, 237 K, 238 B a 242 E.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.01.2022 a výhľad na február 2022.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.01.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 T, 239 F, 240 H a 242 D.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.12.2021 a výhľad na január 2022.   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2022. Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.01.2022.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.11.2021 a výhľad na december 2021.   Viac informácií
 • Oznámenie pre Primárnych dílerov. Vo štvrtok 2. decembra 2021 o 14:00 SEČ sa bude konať pravidelné ročné stretnutie Primárnych dílerov.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.11.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 237 J, 240 G a 242 C.   Viac informácií
 • Z dôvodu štátneho sviatku na Slovensku v stredu 17.11.2021 sa uskutoční vysporiadanie oboch častí aukcie - konkurenčnej aj nekonkurenčnej vo štvrtok 18.11.2021.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2021 a výhľad na november 2021.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.10.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 237 I, 240 F a 242 B.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 243.   Viac informácií
 • Slovenská republika dňa 6. októbra 2021 úspešne predala na finančnom trhu nové 30 ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 1 mld. Eur.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.09.2021 a výhľad na október 2021.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.09.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 S, 237 H a 242 A.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.08.2021 a výhľad na september 2021.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.07.2021 a výhľad na august 2021.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.06.2021 a výhľad na júl 2021.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.09.2021.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.06.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 R, 234 R, 239 E a 240 E.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.05.2021 a výhľad na jún 2021.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.05.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 P, 237 G, 238 A a 239 D.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.04.2021 a výhľad na máj 2021.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 242.   Viac informácií
 • Slovenská republika dňa 14. apríla 2021 úspešne predala na finančnom trhu nové 15-ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 1,5 mld. Eur.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 19.04.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 227 M, 233 O, 237 F a 240 D.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.03.2021 a výhľad na apríl 2021.   Viac informácií
 • Plánované nové emisie štátnych pokladničných poukážok a aukcie v 2 a 3 kvartáli, uverejnené v Harmonograme emisií a aukcií na rok 2021, sa neuskutočnia.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.03.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 N, 234 P, 236 K a 239 C.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 28.02.2021 a výhľad na marec 2021.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.02.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 227 L, 233 M, 237 E a 240 C.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.01.2021 a výhľad na február 2021.   Viac informácií
 • Od januára 2021 ARDAL spolupracuje s 11 primárnymi dílermi, ktorí majú právo zúčastňovať sa aukcií štátnych cenných papierov.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.01.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 R, 234 O, 237 D a 239 B.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.12.2020 a výhľad na január 2021.   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2021. Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.01.2021.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.11.2020 a výhľad na december 2020.   Viac informácií
 • Oznámenie pre Primárnych dílerov. Vo štvrtok 3. decembra 2020 o 14:00 SEČ sa bude konať pravidelné ročné stretnutie Primárnych dílerov.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.11.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 L, 234 N, 237 C a 239 A.   Viac informácií
 • Posledná aukcia štátnych dlhopisov v roku 2020 sa uskutoční v pondelok 16.11.2020. Nekonkurenčná časť aukcie sa pri všetkých dlhopisoch bude konať v deň konkurenčnej časti aukcie o 14.00 h.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2020 a výhľad na november 2020.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 19.10.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 P, 232 H, 236 J a 241 B.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.9.2020 a výhľad na október 2020.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.09.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 K, 236 I, 237 B a 240 B.   Viac informácií
 • Plánovaná aukcia štátnych pokladničných poukážok, uverejnená v Harmonograme emisií a aukcií ŠPP na rok 2020, sa 28. septembra 2020 neuskutoční.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.8.2020 a výhľad na september 2020.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.7.2020 a výhľad na august 2020.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.6.2020 a výhľad na júl 2020.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.09.2020.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 22.06.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 20 C.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.06.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 240 A a 241 A   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 240 a ŠD 241.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.5.2020 a výhľad na jún 2020.   Viac informácií
 • Plánovaná aukcia štátnych pokladničných poukážok, uverejnená v Harmonograme emisií a aukcií ŠPP na rok 2020, sa 1. júna 2020 neuskutoční.   Viac informácií
 • Zverejnili sme Príspevok do verejnej odbornej diskusie "Praktické skúsenosti Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity s uplatňovaním Zákona o rozpočtovej zodpovednosti".   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 25.05.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 20 B.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.05.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 237 A, 236 H, 234 M a 233 J.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 238 a ŠD 239.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás Prehľad emisných podmienok nových dlhopisov ŠD 238 a ŠD 239.   Viac informácií
 • Slovenská republika dňa 6. mája 2020 úspešne predala na finančnom trhu nové 5 a 12-ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 4 mld. Eur.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.4.2020 a výhľad na máj 2020.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 04.05.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 17 E a 20 A.   Viac informácií
 • Zamestnanci Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity a ich rodinní príslušníci ďakujú všetkým lekárom, zdravotným sestrám, zdravotným pracovníkom, opatrovateľom, záchranárom, ...   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 27.04.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 17 D a 18 B.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.04.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 G, 234 L, 229 O a 227 K.   Viac informácií
 • Slovenská republika dňa 7. apríla 2020 úspešne predala na finančnom trhu nové 10,5-ročné štátne dlhopisy v hodnote 1,5 mld. Eur.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nového dlhopisu ŠD 237.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.3.2020 a výhľad na apríl 2020.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 06.04.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 18 A a 19 A.   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych pokladničných poukážok na prvý polrok 2020.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 30.3.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 F, 234 K a ŠD 233 I.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 23.3.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 17 C.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.3.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 E a ŠD 229 N.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 29.2.2020 a výhľad na marec 2020.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás stanovisko Agentúry: "Praktické skúsenosti ARDAL s uplatňovaním Zákona o rozpočtovej zodpovednosti".   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 24.2.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 17 B.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.2.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 232 G a ŠD 234 J.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.1.2020 a výhľad na február 2020.   Viac informácií
 • Zverejnili sme informáciu pre investorov k "Predkladaniu dokumentov k výplate štátnych cenných papierov".   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 27.1.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 17.   Viac informácií
 • V roku 2020 bude mať ARDAL 11 Primárnych Dílerov a 1 Spolupracujúceho Dílera. J.P. Morgan sa stal novým Spolupracujúcim Dílerom.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás „Správu o činnosti za rok 2019 a výhľad na rok 2020“.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.1.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 M a ŠD 236 D.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.12.2019 a výhľad na január 2020.   Viac informácií
 • Vážení partneri a investori, ďakujeme Vám za spoluprácu a prejavenú dôveru v roku 2019. Želáme Vám príjemné vianočné sviatky a nový rok naplnený úspechom a spokojnosťou. Tešíme sa na spoluprácu v roku 2020. ARDAL tím   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2020. Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.01.2020.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.11.2019 a výhľad na december 2019.   Viac informácií
 • Oznámenie pre Primárnych dílerov. Vo štvrtok 5. decembra 2019 o 13:00 SEČ sa bude konať pravidelné ročné stretnutie Primárnych dílerov.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.11.2019. Bude to posledná aukcia v tomto roku. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 L a ŠD 233 H.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2019 a výhľad na november 2019.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.10.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 C a ŠD 234 I.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.9.2019 a výhľad na október 2019.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.9.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 B a ŠD 233 G.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.8.2019 a výhľad na september 2019.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.7.2019 a výhľad na august 2019.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.9.2019.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.6.2019 a výhľad na júl 2019.   Viac informácií
 • Od pondelka 1.7.2019 nahradí časť Portfólio štátnych dlhopisov, Portfólio ŠPP a Archív nová analytická časť, ktorá sa nachádza na: https://public.ardal.sk/emisie_sk.html Analytické dáta sú verejne dostupné na https://public.ardal.sk/   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.6.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 A a ŠD 234 H.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.5.2019 a výhľad na jún 2019.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.5.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 K a ŠD 233 F.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.4.2019 a výhľad na máj 2019.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.4.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 J a ŠD 234 G.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nového dlhopisu ŠD 236.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.3.2019 a výhľad na apríl 2019.   Viac informácií
 • Slovenská republika dňa 2. apríla 2019 úspešne predala na medzinárodnom finančnom trhu 11-ročné štátne dlhopisy.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.3.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 I a ŠD 234 F.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 28.2.2019 a výhľad na marec 2019.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.2.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 E a ŠD 234 E.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás „Správu o činnosti za rok 2018 a výhľad na rok 2019.“   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.1.2019 a výhľad na február 2019.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.1.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 D a ŠD 234 D.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.12.2018 a výhľad na január 2019.   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2019.   Viac informácií
 • Od utorka 4.12.2018 je aktívna nová časť webového sídla Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity, ktorá poskytuje analytické dáta.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.11.2018 a výhľad na december 2018.   Viac informácií
 • Vydávanie štátnych cenných papierov v roku 2018 bolo ukončené. Najbližšia aukcia sa uskutoční 21.1.2019.   Viac informácií
 • Oznámenie pre Primárnych dílerov. V piatok 7. decembra 2018 o 13:00 SEČ sa bude konať pravidelné ročné stretnutie Primárnych dílerov.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia Štátnych pokladničných poukážok ŠPP 16 C sa uskutoční v pondelok 26.11.2018.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 19.11.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 227 J a ŠD 234 C.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2018 a výhľad na november 2018.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia Štátnych pokladničných poukážok ŠPP 16 B sa uskutoční v pondelok 22.10.2018.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.10.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 232 F a ŠD 234 B.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.9.2018 a výhľad na október 2018.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia Štátnych pokladničných poukážok ŠPP 16 A sa uskutoční v pondelok 24.9.2018.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.9.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 230 H a ŠD 234 A.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.8.2018 a výhľad na september 2018.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.7.2018 a výhľad na august 2018.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.6.2018 a výhľad na júl 2018.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.6.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 230 G a ŠD 232 E.   Viac informácií
 • Slovenská republika 5. júna 2018 úspešne predala na medzinárodnom finančnom trhu 10-ročné a 50-ročné štátne dlhopisy.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.5.2018 a výhľad na jún 2018.   Viac informácií
 • Informácia o ochrane osobných údajov a nové Záväzné vyhlásenie pre fyzické a právnické osoby   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.5.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 227 I a ŠD 233 C.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.4.2018 a výhľad na máj 2018.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.4.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 H a ŠD 233 B.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.3.2018 a výhľad na apríl 2018.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 19.3.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 G a ŠD 230 F.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 28.2.2018 a výhľad na marec 2018.   Viac informácií
 • Od pondelka 19.2.2018 je aktívny Denný fixing slovenských štátnych dlhopisov spravovaný MTS Slovakia.   Viac informácií
 • Slovenské štátne dlhopisy sú obchodované na celoeurópskej obchodnej platforme MTS Slovakia   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 19.2.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 F a ŠD 233 A.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.1.2018 a výhľad na február 2018.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás „Správu o činnosti za rok 2017 a výhľad na rok 2018.“   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.1.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 228 J a ŠD 232 D.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.12.2017 a výhľad na január 2018.   Viac informácií
 • Vážení partneri a investori, ďakujeme Vám za spoluprácu a prejavenú dôveru v roku 2017. Želáme Vám príjemné vianočné sviatky a nový rok naplnený úspechom a spokojnosťou. Tešíme sa na spoluprácu v roku 2018. ARDAL tím   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2018.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.11.2017 a výhľad na december 2017.   Viac informácií
 • Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov bude zverejnený do 15.12.2017. Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v januári 2018.   Viac informácií
 • Oznámenie pre Primárnych dílerov. Vo štvrtok 7. decembra 2017 o 14:30 SEČ sa bude konať pravidelné ročné stretnutie Primárnych dílerov.   Viac informácií
 • Posledná aukcia štátnych dlhopisov v roku 2017 sa uskutoční v pondelok 20.11.2017. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 231 F a ŠD 232 C.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2017 a výhľad na november 2017.   Viac informácií
 • Slovenská republika predala prvýkrát v histórii 30-ročný dlhopis   Viac informácií
 • Slovenská republika pripravuje emisiu 30-ročného dlhopisu.   Viac informácií
 • V mesiaci december 2017 sa neuskutoční aukcia štátnych dlhopisov. Dôvodom je stav hotovostných rezerv a potrieb emitenta.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.9.2017 a výhľad na október 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.8.2017 a výhľad na september 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.7.2017 a výhľad na august 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.6.2017 a výhľad na júl 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.5.2017 a výhľad na jún 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.4.2017 a výhľad na máj 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.3.2017 a výhľad na apríl 2017.   Viac informácií
 • Slovenská republika úspešne vydala 20 ročné štátne dlhopisy v hodnote 2 miliardy Eur s kupónom 1,875 % a výnosom 1,991%.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 28.2.2017 a výhľad na marec 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.1.2017 a výhľad na február 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.12.2016 a výhľad na január 2017.   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.11.2016 a výhľad na december 2016.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2016 a výhľad na november 2016.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.09.2016 a výhľad na október 2016.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.08.2016 a výhľad na september 2016.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.07.2016 a výhľad na august 2016.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.06.2016 a výhľad na júl 2016.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.05.2016 a výhľad na jún 2016.   Viac informácií
 • Oznámenie Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity o úrokovom výnose Štátneho dlhopisu 218, ISIN SK 4120008202, pre obdobie od 16.05.2016 do 15.11.2016.   Viac informácií
 • Oznámenie Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity o úrokovom výnose kupónu Štátneho dlhopisu 218, ISIN SK 4120008202 s termínom výplaty 16.05.2016.   Viac informácií
 • Oznámenie ARDAL o zmene termínu konania májovej aukcie štátnych dlhopisov   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.04.2016 a výhľad na máj 2016.   Viac informácií
 • Publikovali sme Emisné podmienky nového ŠD 230, ktorého prvá aukcia sa uskutoční v stredu 11.05.2016.   Viac informácií
 • Slovenská republika úspešne vydala 15 ročný štátny dlhopis v hodnote 1 miliardy Eur s kupónom 1,625 % a výnosom 1,633%.   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2016.   Viac informácií
 • Oznámenie Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity o úrokovom výnose Štátneho dlhopisu 218, ISIN SK 4120008202, pre obdobie od 16.11.2015 do 15.5.2016.   Viac informácií
 • Oznámenie ARDAL - V súlade s väčšinou krajín EMU aj Slovensko od 6.10.2014 mení vysporiadanie obchodov na primárnom trhu so štátnymi cennými papiermi na D+2.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.7.2014, výhľad na august 2014   Viac informácií
 • Oznámenie - Všetkých 28 členských štátov EÚ súhlasilo, že podporí harmonizované zavedenie D+2 ako štandard maximálnej doby pre vysporiadanie obchodov na neorganizovanom sekundárnom trhu s prevoditeľnými štátnymi dlhopismi počínajúc dňom 6.10.2014.   Viac informácií
 • Uverejnili sme harmonogram aukcií štátnych cenných papierov na rok 2014.   Viac informácií
 • Aktualizovaný rating Slovenskej republiky agentúrou Moody´s. Pre viac informácií čítajte vývoj ratingového ohodnotenia SR.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás Správu o činnosti ARDAL za rok 2012   Viac informácií
 • Oznámenie - Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity oznamuje, že neuskutoční plánovanú aukciu štátnych dlhopisov, ktorá sa mala podľa harmonogramu uskutočniť dňa 12.12.2011. Namiesto nej uskutoční 19.12.2011 aukciu ŠPP so splatnosťou 98 dní.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás Financovanie štátneho dlhu na roky 2010 a 2011   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás schválenú Stratégiu riadenia štátneho dlhu na roky 2011 až 2014   Viac informácií
 • Portfólio štátnych dlhopisov. Posledná aktualizácia 7.3.2011.   Viac informácií
 • V časti Mediálne správy nájdete tlačovú konferenciu k vydaniu 10-ročného štátneho dlhopisu 214 a video z tejto konferencie.   Viac informácií
 • Emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 213 v celkovej sume emisií 3 mld. EUR, s pevným úrokovým výnosom 3,50 % p.a.   Viac informácií
 • Výhľad hospodárskeho rastu 30 krajín od strednej Európy po strednú Áziu, zahŕňajúci aj Slovenskú republiku, na tento rok uverejnený Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD).   Viac informácií
 • Podľa tlačovej agentúry SITA by vláda chcela presadiť limit pre verejný dlh nižší ako 60 %.   Viac informácií
Vyhľadávanie

Dôležité

01. 12. 2022
Oznámenie pre Primárnych dílerov. Vo štvrtok 8. decembra 2022 o 13:00 SEČ sa bude konať pravidelné ročné stretnutie Primárnych dílerov. Viac informácií
14. 11. 2022
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.11.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 238 G, 240 K, 242 K a 244 A. Viac informácií
03. 11. 2022
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2022 a výhľad na november 2022. Viac informácií
17. 10. 2022
Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 244. Viac informácií
12. 10. 2022
Slovenská republika dňa 12. októbra 2022 úspešne predala na finančnom trhu nové 10 ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 1 mld. Eur. Viac informácií
10. 10. 2022
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.10.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 W, 234 S, 238 F a 242 J. Viac informácií
Archív dôležitých informácií