Dôležité informácie - archív

 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.4.2024. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 AA, 248 B, 249 B a 250 A.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.3.2024 a výhľad na apríl 2024.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.3.2024. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 241 N, 244 K, 245 G a 247 E.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 250.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 29.2.2024 a výhľad na marec 2024.   Viac informácií
 • Slovenská republika dňa 27. februára 2024 úspešne predala na finančnom trhu nové 10 ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 3 mld. EUR.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 19.2.2024. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 Z, 241 M, 244 J a 247 D.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.1.2024 a výhľad na február 2024.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 248 a ŠD 249.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 5.2.2024. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 248 A a 249 A.   Viac informácií
 • V mimoriadnej aukcii 5.2.2024 budú otvorené dva nové dlhopisy so splatnosťou 2 a 4 roky. Emisné podmienky budú zverejnené 29.1.2024.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás „Správu o činnosti za rok 2023 a výhľad na rok 2024“.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.1.2024. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 241 L, 242 P, 243 G a 244 I.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.12.2023 a výhľad na január 2024.   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2024. Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.1.2024.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.11.2023 a výhľad na december 2023.   Viac informácií
 • Oznámenie pre Primárnych dílerov. Vo štvrtok 7. decembra 2023 o 13:00 SEČ sa bude konať pravidelné ročné stretnutie Primárnych dílerov.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.11.2023. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 241 K, 244 H, 245 F a 247 C.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2023 a výhľad na november 2023.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.10.2023. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 241 J, 242 O, 244 G a 247 B.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.9.2023 a výhľad na október 2023.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.9.2023. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 Y, 241 I, 245 E a 247 A.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.8.2023 a výhľad na september 2023.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.7.2023 a výhľad na august 2023.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.6.2023 a výhľad na júl 2023.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 19.6.2023. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 241 H, 242 N, 244 F a 245 D.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 247.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.5.2023 a výhľad na máj 2023.   Viac informácií
 • Slovenská republika dňa 1. júna 2023 úspešne predala na finančnom trhu nové 10 ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 2 mld. EUR.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.5.2023. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 241 G, 242 M, 244 E a 245 C.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.4.2023 a výhľad na máj 2023.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.4.2023. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 238 J, 243 F, 244 D a 245 B.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.3.2023 a výhľad na apríl 2023.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.3.2023. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 238 I, 241 F, 244 C a 245 A.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 28.2.2023 a výhľad na marec 2023.   Viac informácií
 • Slovenská republika dňa 15. februára 2023 úspešne predala na finančnom trhu nové štátne dlhopisy v celkovej hodnote 3,5 miliardy EUR - 12 ročné v hodnote 2 mld. Eur a 20 ročné v hodnote 1,5 mld. EUR.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.2.2023. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 238 H, 241 E a 243 E.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.1.2023 a výhľad na február 2023.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.1.2023. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 X, 241 D, 242 L a 244 B.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás „Správu o činnosti za rok 2022 a výhľad na rok 2023“.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.12.2022 a výhľad na január 2023.   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2023. Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.1.2023.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.11.2022 a výhľad na december 2022.   Viac informácií
 • Oznámenie pre Primárnych dílerov. Vo štvrtok 8. decembra 2022 o 13:00 SEČ sa bude konať pravidelné ročné stretnutie Primárnych dílerov.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.11.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 238 G, 240 K, 242 K a 244 A.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2022 a výhľad na november 2022.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 244.   Viac informácií
 • Slovenská republika dňa 12. októbra 2022 úspešne predala na finančnom trhu nové 10 ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 1 mld. Eur.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.10.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 W, 234 S, 238 F a 242 J.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.09.2022 a výhľad na október 2022.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 19.09.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 N, 240 J, 242 I a 243 D.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.08.2022 a výhľad na september 2022.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.07.2022 a výhľad na august 2022.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.06.2022 a výhľad na júl 2022.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.06.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 M, 238 E, 241 C a 243 C.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.05.2022 a výhľad na jún 2022.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.05.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 V, 238 D, 239 G a 242 H.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.04.2022 a výhľad na máj 2022.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v utorok 19.04.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 L, 238 C, 242 G a 243 B.   Viac informácií
 • Slovenská republika dňa 4. apríla 2022 úspešne predala na finančnom trhu 46-ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 175 mil. Eur s výnosom 2,22 % p. a.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.03.2022 a výhľad na apríl 2022.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 04.04.2022. V holandskej aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 235 A. Nekonkurenčná časť aukcie sa neuskutoční.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.03.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 237 L, 240 I, 242 F a 243 A.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 28.02.2022 a výhľad na marec 2022.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.02.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 U, 237 K, 238 B a 242 E.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.01.2022 a výhľad na február 2022.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.01.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 T, 239 F, 240 H a 242 D.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.12.2021 a výhľad na január 2022.   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2022. Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.01.2022.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.11.2021 a výhľad na december 2021.   Viac informácií
 • Oznámenie pre Primárnych dílerov. Vo štvrtok 2. decembra 2021 o 14:00 SEČ sa bude konať pravidelné ročné stretnutie Primárnych dílerov.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.11.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 237 J, 240 G a 242 C.   Viac informácií
 • Z dôvodu štátneho sviatku na Slovensku v stredu 17.11.2021 sa uskutoční vysporiadanie oboch častí aukcie - konkurenčnej aj nekonkurenčnej vo štvrtok 18.11.2021.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2021 a výhľad na november 2021.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.10.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 237 I, 240 F a 242 B.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 243.   Viac informácií
 • Slovenská republika dňa 6. októbra 2021 úspešne predala na finančnom trhu nové 30 ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 1 mld. Eur.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.09.2021 a výhľad na október 2021.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.09.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 S, 237 H a 242 A.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.08.2021 a výhľad na september 2021.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.07.2021 a výhľad na august 2021.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.06.2021 a výhľad na júl 2021.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.09.2021.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.06.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 R, 234 R, 239 E a 240 E.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.05.2021 a výhľad na jún 2021.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.05.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 P, 237 G, 238 A a 239 D.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.04.2021 a výhľad na máj 2021.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 242.   Viac informácií
 • Slovenská republika dňa 14. apríla 2021 úspešne predala na finančnom trhu nové 15-ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 1,5 mld. Eur.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 19.04.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 227 M, 233 O, 237 F a 240 D.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.03.2021 a výhľad na apríl 2021.   Viac informácií
 • Plánované nové emisie štátnych pokladničných poukážok a aukcie v 2 a 3 kvartáli, uverejnené v Harmonograme emisií a aukcií na rok 2021, sa neuskutočnia.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.03.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 N, 234 P, 236 K a 239 C.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 28.02.2021 a výhľad na marec 2021.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.02.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 227 L, 233 M, 237 E a 240 C.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.01.2021 a výhľad na február 2021.   Viac informácií
 • Od januára 2021 ARDAL spolupracuje s 11 primárnymi dílermi, ktorí majú právo zúčastňovať sa aukcií štátnych cenných papierov.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.01.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 R, 234 O, 237 D a 239 B.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.12.2020 a výhľad na január 2021.   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2021. Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.01.2021.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.11.2020 a výhľad na december 2020.   Viac informácií
 • Oznámenie pre Primárnych dílerov. Vo štvrtok 3. decembra 2020 o 14:00 SEČ sa bude konať pravidelné ročné stretnutie Primárnych dílerov.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.11.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 L, 234 N, 237 C a 239 A.   Viac informácií
 • Posledná aukcia štátnych dlhopisov v roku 2020 sa uskutoční v pondelok 16.11.2020. Nekonkurenčná časť aukcie sa pri všetkých dlhopisoch bude konať v deň konkurenčnej časti aukcie o 14.00 h.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2020 a výhľad na november 2020.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 19.10.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 P, 232 H, 236 J a 241 B.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.9.2020 a výhľad na október 2020.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.09.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 K, 236 I, 237 B a 240 B.   Viac informácií
 • Plánovaná aukcia štátnych pokladničných poukážok, uverejnená v Harmonograme emisií a aukcií ŠPP na rok 2020, sa 28. septembra 2020 neuskutoční.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.8.2020 a výhľad na september 2020.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.7.2020 a výhľad na august 2020.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.6.2020 a výhľad na júl 2020.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.09.2020.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 22.06.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 20 C.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.06.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 240 A a 241 A   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 240 a ŠD 241.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.5.2020 a výhľad na jún 2020.   Viac informácií
 • Plánovaná aukcia štátnych pokladničných poukážok, uverejnená v Harmonograme emisií a aukcií ŠPP na rok 2020, sa 1. júna 2020 neuskutoční.   Viac informácií
 • Zverejnili sme Príspevok do verejnej odbornej diskusie "Praktické skúsenosti Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity s uplatňovaním Zákona o rozpočtovej zodpovednosti".   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 25.05.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 20 B.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.05.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 237 A, 236 H, 234 M a 233 J.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 238 a ŠD 239.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás Prehľad emisných podmienok nových dlhopisov ŠD 238 a ŠD 239.   Viac informácií
 • Slovenská republika dňa 6. mája 2020 úspešne predala na finančnom trhu nové 5 a 12-ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 4 mld. Eur.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.4.2020 a výhľad na máj 2020.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 04.05.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 17 E a 20 A.   Viac informácií
 • Zamestnanci Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity a ich rodinní príslušníci ďakujú všetkým lekárom, zdravotným sestrám, zdravotným pracovníkom, opatrovateľom, záchranárom, ...   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 27.04.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 17 D a 18 B.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.04.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 G, 234 L, 229 O a 227 K.   Viac informácií
 • Slovenská republika dňa 7. apríla 2020 úspešne predala na finančnom trhu nové 10,5-ročné štátne dlhopisy v hodnote 1,5 mld. Eur.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nového dlhopisu ŠD 237.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.3.2020 a výhľad na apríl 2020.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 06.04.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 18 A a 19 A.   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych pokladničných poukážok na prvý polrok 2020.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 30.3.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 F, 234 K a ŠD 233 I.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 23.3.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 17 C.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.3.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 E a ŠD 229 N.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 29.2.2020 a výhľad na marec 2020.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás stanovisko Agentúry: "Praktické skúsenosti ARDAL s uplatňovaním Zákona o rozpočtovej zodpovednosti".   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 24.2.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 17 B.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.2.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 232 G a ŠD 234 J.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.1.2020 a výhľad na február 2020.   Viac informácií
 • Zverejnili sme informáciu pre investorov k "Predkladaniu dokumentov k výplate štátnych cenných papierov".   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 27.1.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 17.   Viac informácií
 • V roku 2020 bude mať ARDAL 11 Primárnych Dílerov a 1 Spolupracujúceho Dílera. J.P. Morgan sa stal novým Spolupracujúcim Dílerom.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás „Správu o činnosti za rok 2019 a výhľad na rok 2020“.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.1.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 M a ŠD 236 D.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.12.2019 a výhľad na január 2020.   Viac informácií
 • Vážení partneri a investori, ďakujeme Vám za spoluprácu a prejavenú dôveru v roku 2019. Želáme Vám príjemné vianočné sviatky a nový rok naplnený úspechom a spokojnosťou. Tešíme sa na spoluprácu v roku 2020. ARDAL tím   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2020. Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.01.2020.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.11.2019 a výhľad na december 2019.   Viac informácií
 • Oznámenie pre Primárnych dílerov. Vo štvrtok 5. decembra 2019 o 13:00 SEČ sa bude konať pravidelné ročné stretnutie Primárnych dílerov.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.11.2019. Bude to posledná aukcia v tomto roku. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 L a ŠD 233 H.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2019 a výhľad na november 2019.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.10.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 C a ŠD 234 I.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.9.2019 a výhľad na október 2019.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.9.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 B a ŠD 233 G.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.8.2019 a výhľad na september 2019.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.7.2019 a výhľad na august 2019.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.9.2019.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.6.2019 a výhľad na júl 2019.   Viac informácií
 • Od pondelka 1.7.2019 nahradí časť Portfólio štátnych dlhopisov, Portfólio ŠPP a Archív nová analytická časť, ktorá sa nachádza na: https://public.ardal.sk/emisie_sk.html Analytické dáta sú verejne dostupné na https://public.ardal.sk/   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.6.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 A a ŠD 234 H.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.5.2019 a výhľad na jún 2019.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.5.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 K a ŠD 233 F.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.4.2019 a výhľad na máj 2019.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.4.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 J a ŠD 234 G.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nového dlhopisu ŠD 236.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.3.2019 a výhľad na apríl 2019.   Viac informácií
 • Slovenská republika dňa 2. apríla 2019 úspešne predala na medzinárodnom finančnom trhu 11-ročné štátne dlhopisy.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.3.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 I a ŠD 234 F.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 28.2.2019 a výhľad na marec 2019.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.2.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 E a ŠD 234 E.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás „Správu o činnosti za rok 2018 a výhľad na rok 2019.“   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.1.2019 a výhľad na február 2019.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.1.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 D a ŠD 234 D.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.12.2018 a výhľad na január 2019.   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2019.   Viac informácií
 • Od utorka 4.12.2018 je aktívna nová časť webového sídla Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity, ktorá poskytuje analytické dáta.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.11.2018 a výhľad na december 2018.   Viac informácií
 • Vydávanie štátnych cenných papierov v roku 2018 bolo ukončené. Najbližšia aukcia sa uskutoční 21.1.2019.   Viac informácií
 • Oznámenie pre Primárnych dílerov. V piatok 7. decembra 2018 o 13:00 SEČ sa bude konať pravidelné ročné stretnutie Primárnych dílerov.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia Štátnych pokladničných poukážok ŠPP 16 C sa uskutoční v pondelok 26.11.2018.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 19.11.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 227 J a ŠD 234 C.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2018 a výhľad na november 2018.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia Štátnych pokladničných poukážok ŠPP 16 B sa uskutoční v pondelok 22.10.2018.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.10.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 232 F a ŠD 234 B.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.9.2018 a výhľad na október 2018.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia Štátnych pokladničných poukážok ŠPP 16 A sa uskutoční v pondelok 24.9.2018.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.9.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 230 H a ŠD 234 A.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.8.2018 a výhľad na september 2018.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.7.2018 a výhľad na august 2018.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.6.2018 a výhľad na júl 2018.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.6.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 230 G a ŠD 232 E.   Viac informácií
 • Slovenská republika 5. júna 2018 úspešne predala na medzinárodnom finančnom trhu 10-ročné a 50-ročné štátne dlhopisy.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.5.2018 a výhľad na jún 2018.   Viac informácií
 • Informácia o ochrane osobných údajov a nové Záväzné vyhlásenie pre fyzické a právnické osoby   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.5.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 227 I a ŠD 233 C.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.4.2018 a výhľad na máj 2018.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.4.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 H a ŠD 233 B.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.3.2018 a výhľad na apríl 2018.   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 19.3.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 G a ŠD 230 F.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 28.2.2018 a výhľad na marec 2018.   Viac informácií
 • Od pondelka 19.2.2018 je aktívny Denný fixing slovenských štátnych dlhopisov spravovaný MTS Slovakia.   Viac informácií
 • Slovenské štátne dlhopisy sú obchodované na celoeurópskej obchodnej platforme MTS Slovakia   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 19.2.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 F a ŠD 233 A.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.1.2018 a výhľad na február 2018.   Viac informácií
 • Zverejnili sme pre Vás „Správu o činnosti za rok 2017 a výhľad na rok 2018.“   Viac informácií
 • Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.1.2018. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 228 J a ŠD 232 D.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.12.2017 a výhľad na január 2018.   Viac informácií
 • Vážení partneri a investori, ďakujeme Vám za spoluprácu a prejavenú dôveru v roku 2017. Želáme Vám príjemné vianočné sviatky a nový rok naplnený úspechom a spokojnosťou. Tešíme sa na spoluprácu v roku 2018. ARDAL tím   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2018.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.11.2017 a výhľad na december 2017.   Viac informácií
 • Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov bude zverejnený do 15.12.2017. Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v januári 2018.   Viac informácií
 • Oznámenie pre Primárnych dílerov. Vo štvrtok 7. decembra 2017 o 14:30 SEČ sa bude konať pravidelné ročné stretnutie Primárnych dílerov.   Viac informácií
 • Posledná aukcia štátnych dlhopisov v roku 2017 sa uskutoční v pondelok 20.11.2017. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 231 F a ŠD 232 C.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2017 a výhľad na november 2017.   Viac informácií
 • Slovenská republika predala prvýkrát v histórii 30-ročný dlhopis   Viac informácií
 • Slovenská republika pripravuje emisiu 30-ročného dlhopisu.   Viac informácií
 • V mesiaci december 2017 sa neuskutoční aukcia štátnych dlhopisov. Dôvodom je stav hotovostných rezerv a potrieb emitenta.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.9.2017 a výhľad na október 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.8.2017 a výhľad na september 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.7.2017 a výhľad na august 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.6.2017 a výhľad na júl 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.5.2017 a výhľad na jún 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.4.2017 a výhľad na máj 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.3.2017 a výhľad na apríl 2017.   Viac informácií
 • Slovenská republika úspešne vydala 20 ročné štátne dlhopisy v hodnote 2 miliardy Eur s kupónom 1,875 % a výnosom 1,991%.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 28.2.2017 a výhľad na marec 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.1.2017 a výhľad na február 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.12.2016 a výhľad na január 2017.   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2017.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.11.2016 a výhľad na december 2016.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2016 a výhľad na november 2016.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.09.2016 a výhľad na október 2016.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.08.2016 a výhľad na september 2016.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.07.2016 a výhľad na august 2016.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.06.2016 a výhľad na júl 2016.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.05.2016 a výhľad na jún 2016.   Viac informácií
 • Oznámenie Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity o úrokovom výnose Štátneho dlhopisu 218, ISIN SK 4120008202, pre obdobie od 16.05.2016 do 15.11.2016.   Viac informácií
 • Oznámenie Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity o úrokovom výnose kupónu Štátneho dlhopisu 218, ISIN SK 4120008202 s termínom výplaty 16.05.2016.   Viac informácií
 • Oznámenie ARDAL o zmene termínu konania májovej aukcie štátnych dlhopisov   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.04.2016 a výhľad na máj 2016.   Viac informácií
 • Publikovali sme Emisné podmienky nového ŠD 230, ktorého prvá aukcia sa uskutoční v stredu 11.05.2016.   Viac informácií
 • Slovenská republika úspešne vydala 15 ročný štátny dlhopis v hodnote 1 miliardy Eur s kupónom 1,625 % a výnosom 1,633%.   Viac informácií
 • Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2016.   Viac informácií
 • Oznámenie Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity o úrokovom výnose Štátneho dlhopisu 218, ISIN SK 4120008202, pre obdobie od 16.11.2015 do 15.5.2016.   Viac informácií
 • Oznámenie ARDAL - V súlade s väčšinou krajín EMU aj Slovensko od 6.10.2014 mení vysporiadanie obchodov na primárnom trhu so štátnymi cennými papiermi na D+2.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.7.2014, výhľad na august 2014   Viac informácií
 • Oznámenie - Všetkých 28 členských štátov EÚ súhlasilo, že podporí harmonizované zavedenie D+2 ako štandard maximálnej doby pre vysporiadanie obchodov na neorganizovanom sekundárnom trhu s prevoditeľnými štátnymi dlhopismi počínajúc dňom 6.10.2014.   Viac informácií
 • Uverejnili sme harmonogram aukcií štátnych cenných papierov na rok 2014.   Viac informácií
 • Aktualizovaný rating Slovenskej republiky agentúrou Moody´s. Pre viac informácií čítajte vývoj ratingového ohodnotenia SR.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás Správu o činnosti ARDAL za rok 2012   Viac informácií
 • Oznámenie - Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity oznamuje, že neuskutoční plánovanú aukciu štátnych dlhopisov, ktorá sa mala podľa harmonogramu uskutočniť dňa 12.12.2011. Namiesto nej uskutoční 19.12.2011 aukciu ŠPP so splatnosťou 98 dní.   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás Financovanie štátneho dlhu na roky 2010 a 2011   Viac informácií
 • Publikovali sme pre Vás schválenú Stratégiu riadenia štátneho dlhu na roky 2011 až 2014   Viac informácií
 • Portfólio štátnych dlhopisov. Posledná aktualizácia 7.3.2011.   Viac informácií
 • V časti Mediálne správy nájdete tlačovú konferenciu k vydaniu 10-ročného štátneho dlhopisu 214 a video z tejto konferencie.   Viac informácií
 • Emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 213 v celkovej sume emisií 3 mld. EUR, s pevným úrokovým výnosom 3,50 % p.a.   Viac informácií
 • Výhľad hospodárskeho rastu 30 krajín od strednej Európy po strednú Áziu, zahŕňajúci aj Slovenskú republiku, na tento rok uverejnený Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD).   Viac informácií
 • Podľa tlačovej agentúry SITA by vláda chcela presadiť limit pre verejný dlh nižší ako 60 %.   Viac informácií
Vyhľadávanie

Dôležité

08. 04. 2024
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.4.2024. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 AA, 248 B, 249 B a 250 A. Viac informácií
02. 04. 2024
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.3.2024 a výhľad na apríl 2024. Viac informácií
11. 03. 2024
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.3.2024. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 241 N, 244 K, 245 G a 247 E. Viac informácií
04. 03. 2024
Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 250. Viac informácií
01. 03. 2024
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 29.2.2024 a výhľad na marec 2024. Viac informácií
27. 02. 2024
Slovenská republika dňa 27. februára 2024 úspešne predala na finančnom trhu nové 10 ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 3 mld. EUR. Viac informácií
Archív dôležitých informácií