Zamestnanci Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity a ich rodinní príslušníci ďakujú všetkým lekárom, zdravotným sestrám, zdravotným pracovníkom, opatrovateľom, záchranárom, hasičom, policajtom, vojakom, predavačom, zásobovačom, vodičom, dopravcom, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí pomáhajú seniorom a ostatným zraniteľným ľuďom a taktiež všetkým, ktorí pomáhajú udržiavať chod štátu.


Nie ste v tom sami. Nezabudneme na to.


Snažíme sa financovať štát najlepšie ako sa dá, najlepšie ako vieme a najlepšie ako sme sa za 17 rokov naučili.

Spoločne to zvládneme. Slovensko je silné.

 

19 zamestnancov Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity.