Zmluvy ktorých účinnosť skončila k 9. júlu 2010

 Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

Všetky zmluvy v tabuľkách sú uvádzané v eurách vrátane DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126. 

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy  Poznámka
64 ANeT Slovakia s.r.o.,  Jilemnického 2, 911 01 Trenčín Zmluva o dielo č. 200615315  2 428,47 € MF SR ARDAL 24.8.2006 zhotovenim diela   
95 BUSINESS PROMOTION s.r.o., Palkovičova 15, 821 08 Bratislava Zmluva o dielo a poskytovaní podpory webového sídla www.ardal.sk  15860,- € MF SR ARDAL 21.10.2009  9.12.2011  
66 CQ Service, s.r.o., Sabinovská 10,  821 02 Bratislava Kúpna zmluva  1 978,99 € MF SR ARDAL 7.11.2006 dodaním predmetu   
94 FIDUCIA, spol. s.r.o.,   Záhradnícka 60,   821 08 Bratislava Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  2000,- € MF SR ARDAL 25.9.2009  15.12.2009  
108 Generali Slovensko poisťovňa,a.s., Plynárenská 7/C,  824 79 Bratislava Havarijné poistenie motorového vozidla č. poistnej zmluvy 6800110531 449,18 € MF SR ARDAL 6.6.2010 5.6.2011  
65 Ing. Kristian Kopčok - eProjekt, Bratislavská 3, 903 01  Senec Mandátna zmluva o lektorskej činnosti  11 087,76 € MF SR ARDAL 27.7.2006 dodaním všetkých dohodnutých služieb  
101 Mgr. Andrea Vadasová, Topoľčianska 20,  811 01 Bratislava Zmluva o poskytnutí služby  398,40 € MF SR ARDAL 11.3.2010 zmluva končí odučením 20 hodín  
69 Mgr. Andrea Vadasová, Topoľčianska 20, 851 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí služby 331,94 € MF SR ARDAL 24.1.2007 zmluva končí odučením 20 hodín  
70 Mgr. Andrea Vadasová,            Topoľčianska 20,   851 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí služby  331,94 € MF SR ARDAL 17.5.2007 zmluva končí odučením 20 hodín  
72 Mgr. Andrea Vadasová, Topoľčianska 20,  851 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí služby  331,94 € MF SR ARDAL 3.12.2007 zmluva končí odučením 20 hodín  
80 Mgr. Andrea Vadasová, Topoľčianska 20,  851 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí služby 331,94 € MF SR ARDAL 10.3.2008 zmluva končí odučením 20 hodín  
82 Mgr. Andrea Vadasová, Topoľčianska 20, 851 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí služby  398,33 € MF SR ARDAL 22.8.2008 zmluva končí odučením 20 hodín  
84 Mgr. Andrea Vadasová,  Topoľčianska 20,   851 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí služby 398,33 € MF SR ARDAL 24.11.2008 zmluva končí odučením 20 hodín  
87 Mgr. Andrea Vadasová, Topoľčianska 20,  851 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí služby  398,40 € MF SR ARDAL 2.3.2009 zmluva končí odučením 20 hodín  
90 Mgr. Andrea Vadasová, Topoľčianska 20,  851 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí služby 398,40 € MF SR ARDAL 9.6.2009 zmluva končí odučením 20 hodín  
93 Mgr. Andrea Vadasová, Topoľčianska 20,   851 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí služby  398,40 € MF SR ARDAL 19.11.2009 zmluva končí odučením 20 hodín  
109 Orange Slovensko, a.s.,  Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  8 140,27 € MF SR ARDAL 31.7.2007 14.8.2009  
99 Poeple Council, o.z.,  Ondarvská 6,  821 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zák.č. 513/1991 Z., Obchodný zákonník v platnom znení 495 MF SR ARDAL 26.2.2010  30.6.2010  
91 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.,  Dolnozemská 7,  851 04 Bratislava Servisná zmluva uzatvorená podľa § 262 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 642,49 MF SR ARDAL 9.6.2009 31.12.2011  na základe Rámcovej dohody  MF SR č. 4800000250
96 PROFMEL,s.r.o.,  Ferienčíkova 1,   811 08 Bratislava Zmluva o dielo č. 74/2009 uzatvorená medzi PROFMEL s.r.o. a ARDAL /vykonávanie pozaručného servisu IS SAMO/ 552 MF SR ARDAL 7.12.2009 na dobu neurčitú  
68 SITA  Slovenská tlačová agentúra, a.s., Stupavská č. 23,  831 06 Bratislava Zmluva o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií  1 185,02 € MF SR ARDAL 21.12.2006  31.12.2007  
75 SITA  Slovenská tlačová agentúra, a.s.,  Stupavská č. 23,  831 06 Bratislava Zmluva o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií  1 185,02 € MF SR ARDAL 28.12.2007  31.12.2008  
86 SITA  Slovenská tlačová agentúra, a.s.,  Mýtna 15,  811 07 Bratislava Zmluva o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií ZML - 45/2009 3 055,92 € MF SR ARDAL 29.12.2008  31.12.2009  
1-86 SITA  Slovenská tlačová agentúra, a.s.,  Mýtna 15,  811 07 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií ZML - 45/2009  3 056,00 € MF SR ARDAL 1.1.2010 31.12.2010  
71 SODEXHO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A,   821 08 Bratislava Rámcová komisionárska zmluva o zabezpečení poskytovania tovarov a služieb    MF SR ARDAL 21.6.2007  30.06.2008  
1-71 SODEXHO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A,  821 08 Bratislava Dodatok k Rámcovvej komisionárska zmluva o zabezpečení poskytovania služieb Gastro Pass  6640 MF SR ARDAL 21.6.2007 30.6.2008  
81 SODEXHO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A,  821 08 Bratislava Rámcová komisionárska zmluva o zabezpečení poskytovania tovarov a služieb    MF SR ARDAL 30.6.2008 30.6.2009  
1-81 SODEXHO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava Dodatok č.1 k Rámcovvej komisionárska zmluva o zabezpečení poskytovania služieb Gastro Pass  7260 MF SR ARDAL 30.6.2008 30.6.2009  
89 SODEXHO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A,   821 08 Bratislava Rámcová komisionárska zmluva o zabezpečení poskytovania tovarov a služieb    MF SR ARDAL 9.6.2009 30.6.2010  
1-89 SODEXHO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava Dodatok č.1 k Rámcovvej komisionárska zmluva o zabezpečení poskytovania služieb Gastro Pass  7700 MF SR ARDAL 9.6.2009 30.6.2010  
73 TEMPEST a.s., Plynárenská 7/B,  821 09 Bratislava Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona číslo 513/1991 zb. v znení neskorších zmien 35 155,68 € MF SR ARDAL 12.9.2007  20.12.2007  
1-73 TEMPEST a.s., Plynárenská 7/B,   821 09 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona číslo 513/1991 zb. v znení neskorších zmien   MF SR ARDAL 27.3.2009 30.6.2009  
85 TEMPEST a.s., Plynárenská 7/B,  821 09 Bratislava Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona  513/1991 Zb v znení neskorších zmien 21 235,61 € MF SR ARDAL 26.11.2008  31.3.2009  
67 TEMPEST a.s., Plynárenská 7/B,  821 09 Bratislava Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien 6 715,13 € MF SR ARDAL 13.11.2006  28.12.2006  
107 UNIQA poisťovňa, a.s.,  Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 Poistenie hmotného majetku 2830,-€                          MF SR ARDAL 27.12.2007 na dobu neurčitú  
100 White & Case s.r.o., Hlavné námestie 5,  811 11 Bratislava Zmluva o poskytovaní právnych služieb v súvislosti s vydaním štátnych dlhopisov 35 557,20 € MF SR ARDAL 5.3.2010 30.6.2010