Slovenská republika pripravuje emisiu 30-ročného dlhopisu

Slovenská republika, ratingové hodnotenie A2 (pozitívny) od spoločnosti Moody's, A†(stabilný) od spoločnosti S&P, A† (stabilný) od spoločnosti Fitch, zastúpená prostredníctvom Ministerstva financií a Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) poverila CITI, ČSOB (KBC Group), HSBC a NATIXIS ako spoločných vedúcich manažérov, ktorí budú organizovať globálny investorský hovor v pondelok 9. októbra 2017. V závislosti od trhových podmienok emitent ponúkne investorom emisiu 30 ročných dlhopisov (Reg S; FCA/ICMA).

Vyhľadávanie

Dôležité

31. 03. 2020
Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 06.04.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 18 A a 19 A. Viac informácií
26. 03. 2020
Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych pokladničných poukážok na prvý polrok 2020. Viac informácií
25. 03. 2020
Zamestnanci Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity a ich rodinní príslušníci ďakujú všetkým lekárom, zdravotným sestrám, zdravotným pracovníkom, opatrovateľom, záchranárom, ... Viac informácií
24. 03. 2020
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 30.3.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 F, 234 K a ŠD 233 I. Viac informácií
16. 03. 2020
Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 23.3.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 17 C. Viac informácií
09. 03. 2020
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.3.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 E a ŠD 229 N. Viac informácií
Archív dôležitých informácií