Primárni díleri

PRIMÁRNI DÍLERI


Systém primárnych dílerov bol vytvorený  v roku 2013 a je kľúčovým prostriedkom umožňujúcim Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity realizovať pre Ministerstvo financií  SR predaj a distribúciu štátnych cenných papierov Slovenskej republiky. Za týmto účelom sa prostredníctvom spolupráce s Primárnymi dílermi a Spolupracujúcimi dílermi vykonávajú finančné operácie na domácom finančnom trhu a na zahraničných finančných trhoch. Vzájomná spolupráca medzi ARDAL a dílermi je upravená v bilaterálnych kontraktoch, ktorých súčasťou je úprava práv a povinností dílerov a pravidlá pre vykonávanie obchodov na primárnom a sekundárnom trhu štátnych dlhových cenných papierov.

Primárni a Spolupracujúci díleri majú práva a povinnosti, ktoré sa mierne líšia podľa toho, či má daný díler právo a záujem byť Primárnym dílerom alebo je jeho postavenie len na úrovni Spolupracujúceho dílera.
Činnosť  jednotlivých dílerov sa pravidelne monitoruje a vyhodnocuje.

Hlavné práva a povinnosti Primárneho dílera (podrobný popis práv a povinností je upravený v zmluvnej dokumentácii tu):
Primárni díleri majú právo:
- zúčastňovať sa na primárnom a sekundárnom trhu štátnych dlhových cenných papierov (ŠCP) organizovanom ARDAL,
- používať titul „Primárny díler štátnych cenných papierov Slovenskej republiky“,
- byť prednostne oslovovaní v prípade potreby pokrytia ostatných finančných potrieb štátu,
- zadávať ponuky pre nekonkurenčný predaj  ŠCP.


Povinnosti Primárnych dílerov:
- zúčastňovať sa aukcií ŠCP nezávisle od ostatných účastníkov aukcií,
- dosiahnuť najmenej 3 %  podiel vážený splatnosťou z predaných ŠCP v aukciách za kalendárny rok,
- podporovať likviditu na sekundárnom trhu ŠCP a zdržať sa aktivít, ktoré sú v rozpore s týmto záväzkom,
- kótovať (uvádzať na trh) ceny ŠCP na nákup a predaj na sekundárnej platforme MTS Slovensko.

Vyhľadávanie

Dôležité

26. 05. 2020
Plánovaná aukcia štátnych pokladničných poukážok, uverejnená v Harmonograme emisií a aukcií ŠPP na rok 2020, sa 1. júna 2020 neuskutoční. Viac informácií
21. 05. 2020
Zverejnili sme Príspevok do verejnej odbornej diskusie "Praktické skúsenosti Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity s uplatňovaním Zákona o rozpočtovej zodpovednosti". Viac informácií
18. 05. 2020
Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 25.05.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 20 B. Viac informácií
13. 05. 2020
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.05.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 237 A, 236 H, 234 M a 233 J. Viac informácií
12. 05. 2020
Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 238 a ŠD 239. Viac informácií
06. 05. 2020
Slovenská republika dňa 6. mája 2020 úspešne predala na finančnom trhu nové 5 a 12-ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 4 mld. Eur. Viac informácií
Archív dôležitých informácií