MTS Slovensko

Sekundárny trh slovenských štátnych dlhopisov na platforme MTS Slovakia

Od 19.2.2018 sa začala prevádzka MTS Slovakia, pre sekundárny trh slovenských štátnych dlhopisov. Členstvo v platforme MTS Slovakia a aktívna tvorba sekundárneho trhu je jednou z hlavných podmienok pre členstvo v skupine primárnych dílerov, ktorí majú prístup do primárnych aukcií štátnych dlhopisov a ďalej vystupujú ako tvorcovia trhu. 
Práva a povinnosti primárnych dílerov: Práva a povinnosti


Obchodná platforma MTS, ako najrozšírenejšia platforma tohto druhu v Európe, má za cieľ zvýšiť likviditu a cenovú transparentnosť na sekundárnom trhu slovenských štátnych dlhopisov. Na platforme MTS Slovakia sú obchodované slovenské štátne dlhopisy, denominované v mene EUR a registrované v Centrálnom depozitári cenných papierov, a. s.


MTS Slovakia funguje ako segment MTS Cash Domestic Market MTF, spravovaného MTS S.p.A.
MIC kód pre Slovenskú republiku je SLKK. Základné princípy obchodovania na sekundárnom trhu prostredníctvom MTS Slovakia sú zadefinované v prílohe Annex Slovakia, ktorá sa vzťahuje k všeobecným pravidlám MTS Cash Domestic Market Rules.
Linka na fixing cien slovenských štátnych dlhopisov na MTS Slovakia.


Zoznam dlhopisov rozdelených v košoch pre povinnosť kótovania na MTS Slovakia.

Vyhľadávanie

Dôležité

26. 05. 2020
Plánovaná aukcia štátnych pokladničných poukážok, uverejnená v Harmonograme emisií a aukcií ŠPP na rok 2020, sa 1. júna 2020 neuskutoční. Viac informácií
21. 05. 2020
Zverejnili sme Príspevok do verejnej odbornej diskusie "Praktické skúsenosti Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity s uplatňovaním Zákona o rozpočtovej zodpovednosti". Viac informácií
18. 05. 2020
Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 25.05.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 20 B. Viac informácií
13. 05. 2020
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.05.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 237 A, 236 H, 234 M a 233 J. Viac informácií
12. 05. 2020
Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 238 a ŠD 239. Viac informácií
06. 05. 2020
Slovenská republika dňa 6. mája 2020 úspešne predala na finančnom trhu nové 5 a 12-ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 4 mld. Eur. Viac informácií
Archív dôležitých informácií