SR a EÚ

Vzťahy medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou sú založené na Európskej dohode o pridružení, podpísanej 4. októbra 1993.

 

Prihlášku Slovenska pre vstup do EÚ odovzdal predseda vlády SR, Vladimír Mečiar, 27. Júna 1995 na zasadaní Európskej rady v Cannes.

 

Prístupová zmluva Slovenskej republiky, spolu s ďalšími deviatimi pristupujúcimi krajinami, a Európskou úniou bola podpísaná 16. apríla 2003.

 

Slovensko sa stalo riadnym členom Európskej únie 1. mája 2004. Počas prístupových rokovaní Slovenská republika nežiadala o odklad implementácie acquis communautaire. Snažila sa však o zavedenie prechodných období za účelom zlepšenia výkonnosti slovenskej ekonomiky, alebo na zabezpečenie rozsiahlych kapitálových investícií. Slovensko sa počas rokovaní dohodlo na nasledujúcich prechodných obdobiach:

(a) voľný pohyb osôb (sedem rokov);

(b) sloboda poskytovania služieb (tri roky);

(c) voľný pohyb kapitálu (sedem rokov);

(d) energie (päť rokov);

(e) životné prostredie (vo väčšine prípadov tri roky);

(f) dane (od jedného do piatich rokov v závislosti od druhu tovaru);

(g) doprava (dva roky);

(h) poľnohospodárstvo (od troch (produkcia určitých potravín) do desiatich rokov (priame platby poľnohospodárom)); a

(i) hospodárska súťaž (od piatich do šiestich rokov).

 

Dňa 21. decembra 2007 Slovenská republika pristúpila k Schengenskej zmluve, ktorá umožňuje slobodnejší pohyb osôb medzi zúčastnenými štátmi a upravuje ochranu spoločných vonkajších hraníc.

 

V apríli 2008 Slovensko ratifikovalo Lisabonskú zmluvu Európskej únie.

 

Slovenská republika prijala euro za svoju oficiálnu menu 1. januára 2009 ako posledný krok v rámci európskej integrácie.

 

 

Prístupová zmluva vo verzii: .zip

Zdroj: Európska Komisia

Vyhľadávanie

Dôležité

11. 11. 2019
Oznámenie pre Primárnych dílerov. Vo štvrtok 5. decembra 2019 o 13:00 SEČ sa bude konať pravidelné ročné stretnutie Primárnych dílerov. Viac informácií
07. 11. 2019
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.11.2019. Bude to posledná aukcia v tomto roku. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 229 L a ŠD 233 H. Viac informácií
05. 11. 2019
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2019 a výhľad na november 2019. Viac informácií
14. 10. 2019
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.10.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 C a ŠD 234 I. Viac informácií
03. 10. 2019
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.9.2019 a výhľad na október 2019. Viac informácií
09. 09. 2019
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.9.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 B a ŠD 233 G. Viac informácií
Archív dôležitých informácií