SR a EÚ

Vzťahy medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou sú založené na Európskej dohode o pridružení, podpísanej 4. októbra 1993.

 

Prihlášku Slovenska pre vstup do EÚ odovzdal predseda vlády SR, Vladimír Mečiar, 27. Júna 1995 na zasadaní Európskej rady v Cannes.

 

Prístupová zmluva Slovenskej republiky, spolu s ďalšími deviatimi pristupujúcimi krajinami, a Európskou úniou bola podpísaná 16. apríla 2003.

 

Slovensko sa stalo riadnym členom Európskej únie 1. mája 2004. Počas prístupových rokovaní Slovenská republika nežiadala o odklad implementácie acquis communautaire. Snažila sa však o zavedenie prechodných období za účelom zlepšenia výkonnosti slovenskej ekonomiky, alebo na zabezpečenie rozsiahlych kapitálových investícií. Slovensko sa počas rokovaní dohodlo na nasledujúcich prechodných obdobiach:

(a) voľný pohyb osôb (sedem rokov);

(b) sloboda poskytovania služieb (tri roky);

(c) voľný pohyb kapitálu (sedem rokov);

(d) energie (päť rokov);

(e) životné prostredie (vo väčšine prípadov tri roky);

(f) dane (od jedného do piatich rokov v závislosti od druhu tovaru);

(g) doprava (dva roky);

(h) poľnohospodárstvo (od troch (produkcia určitých potravín) do desiatich rokov (priame platby poľnohospodárom)); a

(i) hospodárska súťaž (od piatich do šiestich rokov).

 

Dňa 21. decembra 2007 Slovenská republika pristúpila k Schengenskej zmluve, ktorá umožňuje slobodnejší pohyb osôb medzi zúčastnenými štátmi a upravuje ochranu spoločných vonkajších hraníc.

 

V apríli 2008 Slovensko ratifikovalo Lisabonskú zmluvu Európskej únie.

 

Slovenská republika prijala euro za svoju oficiálnu menu 1. januára 2009 ako posledný krok v rámci európskej integrácie.

 

 

Prístupová zmluva vo verzii: .zip

Zdroj: Európska Komisia

Vyhľadávanie

Dôležité

13. 03. 2023
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.3.2023. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 238 I, 241 F, 244 C a 245 A. Viac informácií
01. 03. 2023
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 28.2.2023 a výhľad na marec 2023. Viac informácií
15. 02. 2023
Slovenská republika dňa 15. februára 2023 úspešne predala na finančnom trhu nové štátne dlhopisy v celkovej hodnote 3,5 miliardy EUR - 12 ročné v hodnote 2 mld. Eur a 20 ročné v hodnote 1,5 mld. EUR. Viac informácií
13. 02. 2023
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.2.2023. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 238 H, 241 E a 243 E. Viac informácií
01. 02. 2023
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.1.2023 a výhľad na február 2023. Viac informácií
09. 01. 2023
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.1.2023. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 X, 241 D, 242 L a 244 B. Viac informácií
Archív dôležitých informácií