RSS

RSS je skratkou pre 'Really Simple Syndication'. RSS je špeciálny formát pre zlučovanie správ, obsahu stránok spravodajského charakteru a osobných weblogov. Keď je informácia o každom článku spracovaná do RSS formátu, resp. RSS kanála (RSS feed), je možné tieto informácie prezerať v špecializovanom programe. Vyberte si oblasť, z ktorej chcete dostávať najnovšie informácie z nasledovných možností:

Vyhľadávanie

Important

09. 09. 2019
The next auction will take place on Monday 16 September 2019. The bonds 236 B and 233 G will be offered in this auction. More
03. 09. 2019
We have published the Monthly Report about the ARDAL´s activities, which includes summary of government securities as of 31 August 2019 and outlook for September 2019. More
01. 08. 2019
We have published the Monthly Report about the ARDAL´s activities, which includes summary of government securities as of 31 July 2019 and outlook for August 2019. More
08. 07. 2019
The next auction will take place on Monday 16 September 2019. More
03. 07. 2019
We have published the Monthly Report about the ARDAL´s activities, which includes summary of government securities as of 30 June 2019 and outlook for July 2019. More
20. 06. 2019
On Monday, July 1, 2019 Tradeable Portfolio of Government Bonds, Portfolio of Treasury Bills and Archives will be moved to: https://public.ardal.sk/emisie_en.html Analytical data is publicly available at https://public.ardal.sk/uvod_en.html More
Archive important information