Main img

Aktuálne informácie

archív informácií
Vyhľadávanie

Dôležité

02. 04. 2014
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.3.2014, výhľad na apríl 2014 Viac informácií
16. 12. 2013
Uverejnili sme harmonogram aukcií štátnych cenných papierov na rok 2014. Viac informácií
07. 10. 2013
Aktualizovaný rating Slovenskej republiky agentúrou Moody´s. Pre viac informácií čítajte vývoj ratingového ohodnotenia SR. Viac informácií
04. 07. 2013
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.6.2013, výhľad na júl 2013 Viac informácií
11. 03. 2013
Publikovali sme pre Vás Správu o činnosti ARDAL za rok 2012 Viac informácií
05. 12. 2011
Oznámenie - Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity oznamuje, že neuskutoční plánovanú aukciu štátnych dlhopisov, ktorá sa mala podľa harmonogramu uskutočniť dňa 12.12.2011. Namiesto nej uskutoční 19.12.2011 aukciu ŠPP so splatnosťou 98 dní. Viac informácií