Main img

Aktuálne informácie

archív informácií
Vyhľadávanie

Dôležité

03. 07. 2014
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.6.2014, výhľad na júl 2014 Viac informácií
21. 05. 2014
Oznámenie - Všetkých 28 členských štátov EÚ súhlasilo, že podporí harmonizované zavedenie D+2 ako štandard maximálnej doby pre vysporiadanie obchodov na neorganizovanom sekundárnom trhu s prevoditeľnými štátnymi dlhopismi počínajúc dňom 6.10.2014. Viac informácií
16. 12. 2013
Uverejnili sme harmonogram aukcií štátnych cenných papierov na rok 2014. Viac informácií
07. 10. 2013
Aktualizovaný rating Slovenskej republiky agentúrou Moody´s. Pre viac informácií čítajte vývoj ratingového ohodnotenia SR. Viac informácií
04. 07. 2013
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.6.2013, výhľad na júl 2013 Viac informácií
11. 03. 2013
Publikovali sme pre Vás Správu o činnosti ARDAL za rok 2012 Viac informácií