Zverejňovanie - zoznam

Filter zoznamu

Vyhľadanie

Typ Číslo Dodávateľ Názov Dátum Suma vrátane DPH
Zmluva 117 SODEXO PASS SR, s.r.o Zmluva o poskytovaní služieb 13. 12. 2011 3,80 EUR
Zmluva 118 BUSINESS PROMOTION s.r.o. Zmluva o poskytovaní podpory webového sídla www.ardal.sk 13. 12. 2011 318,00 EUR
Zmluva 119 Mgr. Andrea Vadasová Zmluva o poskytovaní služby 13. 12. 2011 20,00 EUR
Zmluva 120 High-Tech-Marketing SK, s.r.o. Servisná zmluva 30. 12. 2011 9 225,28 EUR
Zmluva 121 DANUBIASERVISE, a.s. Kúpna zmluva na dodávku automobilov Škoda 30. 12. 2011 23 452,43 EUR
Zmluva Z - 1-2011 Centrálny depozitár cenných papierov SR Zmluva o poskytovaní štatistických údajov 12. 05. 2011 12,00 EUR
Faktúra 01/2012 m:zone, s.r.o. Výpoč.technika-Elgato Eye TV DTT DeLuxe V2+Swiss Army Knife 10. 01. 2012 73,00 EUR
Faktúra 02/2012 VNET, a.s. Datahost basic /dlma.sk/ 02. 01. 2012 47,81 EUR
Faktúra 03/2012 SODEXO PASS SR, s.r.o. Stravné poukážky 1000 ks 02. 01. 2012 3 800,00 EUR
Faktúra 04/2012 T - Com, a.s. Hlasové služby za 12/2011 11. 01. 2012 124,33 EUR
Faktúra 05/2012 RTVS, s.r.o. Konc.poplatky za 1.Q.2012 24. 01. 2012 55,77 EUR
Faktúra 06/2012 Thomson Reuters (Markets) SA Dáta a prístupové práva za 1.Q.2012 09. 01. 2012 27 150,00 EUR
Faktúra 07/2012 PROEKO BA, s.r.o. - Inštitút vzdelávania Seminár - Aplikácia povinného zverejňovania zmlúv, údajov o faktúrach a objednávkach 13. 01. 2012 138,00 EUR
Faktúra 08/2012 ORANGE Slovensko, a.s. Za používanie mobil.telefónov obdobie 1/2012 18. 01. 2012 363,59 EUR
Faktúra 09/2012 Mgr. Andrea Vadasová Skup.kurz ang.jazyka 1/2012 31. 01. 2012 100,00 EUR
Faktúra 10/2012 T - Com, a.s. Hlasové služby 1/2012 09. 02. 2012 130,42 EUR
Faktúra 102011 Štátna pokladnica Refakt.nákladov ŠP 7/2011 12. 08. 2011 3 614,98 EUR
Faktúra 11/2012 PROFMEL s.r.o. Evidencia majetku - pozáručný servis r.2012 10. 02. 2012 138,00 EUR
Faktúra 110034 D.Trust Certifikačná Autorita,a.s. Komerčný certifikát 27. 01. 2011 57,24 EUR
Faktúra 110900122 PreFIS,a.s. Podp.IS 7-9/2011 20. 07. 2011 21 360,00 EUR
Počet záznamov: 138
<<  < 1 2 3 4 5 6 7 >  >>