Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou

Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
 2 668,00 € Rekonfigurácia cntrálnej správy lokálnej domény ARDAL CQ Service spol. s.r.o., Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
 1 344,00 € Software ESET NOD32 Antivirus- obnova licencií na obdobie dvoch rokov pre 50 ks a ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server na dva roky  pe 25 mailboxov Eset, spol. s.r.o., Svoradova 1, 811 03 Bratislava
 8 153,60 € Predĺženie používania licencií a podpory aplikácii: -Cisco IronPort Web Reputation filters 3 Year License Key. - Cisco Iron Port Web Usage Contols 3 Year License Key Soitron, a.s., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava
 4 140,00 € Rekonfiguračné práce, na základe požiadavky DataCentra, adries pre spojenie s IKT, konfigurácie portov atď.. Servisný zásah: výpadok pripojenia do Intenetu v dôsledku zlyhania zariadenia, nedostupnosť služby  vzdialeného pripojenia atď. Soitron, a.s., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava
 1 009,00 € UPS - kapacitné skúšky batérií, profylaktická prehliadka UPS ALTRON SK, a.s., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava
 3 984,53 € Konfigurácia sieťovej infraštruktúry v záložnom výpočtovom stredisku Soitron, a.s., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava
2 347,00 € Pracovná stanica pre tlač konfirmácií v systéme REUTERS, inštalácia a konfigurácia, podpora a údržba PC THALES Information Systems GmbH,      Milan Ďurica         Koceľová 9,                 821 08 Bratislava
 3 410,75 € MacBook Air 11" Colre i5 vrátane príslušenstav m:zone s.r.o., dukelská 852/28, 952 01 Vráble   Prevádzka: Radlinského 26, 811 07 Bratislava
 6 031,03 € Do UPS - batérie, Fan 186mc/h, DC Capacitors module, AC filter Capacitor ALTRON SK, a.s., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava
 2 810,09 € 2 ks PC HPP Compaq, vrátane inštalácie a s 8ks USB na prístup zamestnancov do IS ARDAL PosAM, s.r.o. Odborárska 21, 83102 - Bratislava

 

2810,09  PC  pre pripojenie do ŠP, USB token, inštalácia PosAm, spol.s.r.o., Odborárska 21, Bratislava
7776,00 Zabezpečenie automatizovanej dostupnosti emilových služieb  Soitron, a.s., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava
2136,72 Skrine univerzálne s 1 policou B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava
3512,01 Letenky: Viedeň-Helsinki-Tokio-Helsinki- Viedeň DTS DaLET Travel Service, Vajnorská 40, 832 63 Bratislava
1693,80 Úložné skrine, vynáška AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
1368,83 Produkt podpory aplikácie pre ochranu zariadení a medií na obdobie roka 2013 TEMPEST a.s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
11634,00 Programové rozšírenie internetovej prezentácie  o databázový modul a o nodifikovateľné internetové prezentácie jednotlivoých emisiií ŠCP vrátane prípravy infraštruktúry pre mobilné aplikácie, ktoré zahrňuje tieto činnosti BUSINESS PROMITION s.r.o., Palkovičova 15, 821 08 Bratislava
6922,80 Výpočtová technika - PC, monitory, Notebooky TEMPEST a.s., Plynárenská 17/B, 821 04 Bratislava