Oznamy podľa § 9 ods. 9

 

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

Poznámka: Zverejnené oznamy majú len informatívny charakter

25.09.2013 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na zabezpečenie jazykovej prípravy zamestnancov ARDAL zameranej na skupinovú a individuálnu výučbu anglického jazyka

18.11.2013 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na rozšírenie licencie ESET Endpoint Antivirus z licencie pre 50 PC na licencie pre 70 PC s platnosťou na obdobie 2 rokov

06.12.2013 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na Podporu aplikácie pre ochranu zariadení a medií na obdobie od 1.1.2014 do 1.1.2015

10.12.2013 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na zriadenie interaktívneho pracoviska -  1 ks Epson projektor EB-475Wi, 3LCD, WXGA, 2600ANSI, 3000:1 ( V11H453040LW ), 1 ks Tabuľa keramická 194 x 120 cm, SLIM, matná (SLIMELOX),   1 ks Epson Wireless LAN Adapter pre EB4xx/EB-17xx/EB-9xx/EB-14xx Series ( V12H418P13 ) - Wifi modul pre bezdrôtovú sieť, Inštalácia, nastavenie

04.02.2014 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na Poskytnutie právnych služieb emitentovi v súvislosti s emisiou štátnych dlhopisov Slovenskej republiky v EUR formou priameho umiestnenia (private placement)  podľa nemeckého práva.

24.02.2014 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na Poskytnutie právnych služieb za účelom vyjednávania a uzavretia dvoch rámcových zmlúv ISDA (2002 ISDA  Master Agreement) vrátane Schedule k ISDA Master Agreement a dvoch príloh k rámcovej zmluve ISDA týkajúcich sa poskytnutia zabezpečenia záväzkov z rámcových zmlúv (1995 ISDA Credit Support Annexes).